H projekti zaposlili 25 žena u okviru poziva „Zaželi-faza III“

Udruga H projekti nastavlja sa pozivom Zaželi, ali s fazom III, gdje u sklopu istoga provodi projekt „Žene humanosti 2“. Dana 31.03.2023.godine održana je uvodna konferencija kojom se obilježio  rad 25 žena – pripadnica ciljnih skupina.

Za projekt „Žene humanosti 2“ bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Vrijednost projekta iznosi : 164.085,21 euro / 1.236.300,00 kuna, a cjelokupni projekt traje 8 mjeseci.

Obvezni partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Šibenik, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Knin i partner na projektu ujedno je i grad Knin.

Projekt se provodi na području grada Knina, kao i lokalnih mjesta  – Golubić, Strmica, Plavno, Oćestovo i Žagrović  gdje 25 žena svojim radom pruža usluge pomoći, podrške te utječu na povećanje razine kvalitete života za 150 krajnjih korisnika. Ujedno, ženama se ovim zaposlenjem omogućuje aktivno sudjelovanje na tržištu rada kako bi ublažili posljedice njihove nezaposlenosti i rizika siromaštva te potaknuli socijalnu uključenost.

Ciljnu skupinu ovog projekta čine: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (npr. žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).