Naziv projekta: Žene humanosti 2

Kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0239

H projekti su projektom "Žene humanosti 2" zaposlili 25 žena pripadnica ciljanih skupina i unaprijeditli kvalitetu života 150 krajnjih korisnika projekta. Ujedno, osnažili smo i unaprijedili radni potencijal ciljne skupine projekta, ublažili posljedice rizika od siromaštva, potaknuti socijlanu uključenost za 25 osoba

zaposlenih na područjima grada Knina te oklonih mjesta - Golubića, Strmice, Plavnog, Oćestova i Žagrovića. Omogućili smo povećanje razine kvalitete života za 150 krajnjih korisnika te prevenciju institucionalizacije.

Obvezni partneri na projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Šibenik i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Knin. Također, na projektu partner nam je bio Grad Knin.

Ciljevi projekta s pokazateljima

 Osnaživanje, unaprjeđenje i povećanje radnog potencijala za 25 teže zapošljivih žena zapošljavanjem u njihovim lokalnim zajednicama, koji će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva. Socijalna uključenost i povećanje razine kvalitete života za 150 krajnjih korisnika na području grada Knina.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 164.085,21 euro / 1.236.300,00 kuna

Ukupan iznos bespovratnih sredstava financiran je od strane Državnog proračuna Republike Hrvatske u 15%-tnom iznosu i iz Europskog socijalnog fonda u 85%-tnom iznosu.

Trajanje projekta: 12.12.2022. - 12.08.2023.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Zaposleno 25 žena pripadnica ciljne skupine te pružena usluga potpore i podrške za 150 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju,, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština prema svakom krajnjem korisniku po pripadnici ciljane skupine
Predstavljanje projekta financiranog od strane ESF-a obilježit će se uvodnom i završnom konferencijom, a za potrebe promidžbe, uz izradu promotivnog materijala, vidljivost će se postići u medijskim objavama u novinama, radio emisijama i reportažama te sudjelovanjem na raznim manifestacijama JLS-a

Korisnik projekta: H projekti, Fausta Vrančića 9, 22300 Knin

Kontakt osoba za više informacija: Petra Lelas, voditeljica projekta “Aduro žena 2”

Kontakt telefon: +385 99 8 5050 95,

E-pošta: h-projekti@protonmail.com

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr