Udruga H projekti predstavlja pokretačku snagu društvenih promjena, posvećena razvoju zajednice kroz raznolike projekte i inicijative. Naši ciljevi obuhvaćaju poticanje suradnje između gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora, stvaranje civilnog društva te podršku socijalnoj inkluziji i poštivanju ljudskih prava bez obzira na osobne karakteristike pojedinca.

Svojim djelovanjem na demokratskoj političkoj kulturi, gospodarstvu, kulturi i umjetnosti, ljudskim pravima, međunarodnoj suradnji te obrazovanju i znanosti, nastojimo oblikovati pozitivne društvene trendove. Edukacija za demokratsko građanstvo, poticanje socijalnog poduzetništva te očuvanje kulturne baštine samo su neki od načina kojima ostvarujemo naše ciljeve.

Kroz raznolike djelatnosti, poput pružanja gospodarskih usluga (pomoć u kući, vođenje projekata, savjetovanje), afirmiramo se kao partner zajednici. Naša predanost očituje se kroz podršku lokalnoj zajednici, suradnju s partnerima na lokalnoj i međunarodnoj razini te kroz inovativne projekte usmjerene prema održivom razvoju.

Uzimajući u obzir širok spektar područja djelovanja, od socijalnih usluga, zaštite zdravlja, zaštite okoliša do obrazovanja, Udruga Aduro projekti stvara sinergiju između različitih sektora kako bi doprinijela društvenom napretku.

Pridružite nam se u ostvarivanju pozitivnih promjena i izgradnji bolje budućnosti za zajednicu!