Naziv projekta: Humanost u domu

Kodni broj projekta: SF.3.4.11.01.0543

KRATKI OPIS PROJEKTA:  Projekt "Humanost u domu" planira uključiti 150 korisnika, obuhvaćajući starije osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom (3. ili 4. stupanj invalidnosti). Aktivnosti projekta će se provoditi na području grada Knina i susjednih mjesta - Golubića, Strmice, Plavna, Oćestova i Žagrovića. Glavni cilj projekta je unaprijediti razinu kvalitete života za 150 krajnjih korisnika i istovremeno prevenciju institucionalizacije. Projekt "Humanost u domu" realizira se u sklopu programa "Zaželi – prevencija institucionalizacije" koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda plus, unutar Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027."

Partneri na projektu su Grad Knin i udruga Aduro projekti.

Ciljevi projekta:

Cilj projekta fokusira se na pružanje kvalitetnih usluga podrške u svakodnevnom životu za 150 starijih osoba i osoba s invaliditetom smještenih na teritoriju grada Knina. Realizacija usluga podrške, uključujući nabavku i distribuciju paketa higijenskih potrepština, obuhvaćat će sljedeće ključne aktivnosti: zapošljavanje 25 osoba za pružanje usluga, osiguranje najmanje 6 korisnika iz ciljne skupine za svakog pružatelja usluge, sustavno praćenje i kontrolu kvalitete pruženih usluga, organiziranje i distribuciju kućanskih i osnovnih higijenskih paketa, promociju i povećanje vidljivosti projekta te učinkovito upravljanje projektom i administraciju.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.237.500,00 eura

Ukupan iznos bespovratnih sredstava financira se od strane Državnog proračuna Republike Hrvatske u 15%-tnom iznosu i iz Europskog socijalnog fonda plus u 85%-tnom iznosu.

Korisnik projekta: H projekti, Fausta Vrančića 9, 22300 Knin

Kontakt telefon: +385 99 8 50 50 95

E-pošta: h-projekti@protonmail.com; hp.hprojekti@gmail.com